แบบบ้านสองชั้น แบบบ้าน 2 ชั้น

แบบบ้านสองชั้น แบบบ้าน 2 ชั้น แบบบ้านทุกแบบมีทุกระบบ แบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบประปา แบบรั้ว(หากลูกค้าต้องการ) ทั้งหมด 7 ชุด ลูกค้าสามารถนำไปให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ ถ้าต้องการให้ทางบริษัทก่อสร้างด้วยยินดีครับ แต่ขออภัยที่ต้องรับก่อสร้างได้เฉพาะในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนก่อสร้างต่างจังหวัดซื้อแบบไปก่อสร้างได้เลย พร้อมขออนุญาตก่อสร้างให้ครับ ข้อมูลรับสร้างบ้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ideaican.com ซื้อแบบบ้าน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-509-2324 บริการทุกวัน 8:30-17:30

แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 236ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 236 ตร.ม.
75 ตร.ว. ที่กว้าง 24 ม. ที่ลึก 12.5 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 224ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 224 ตร.ม.
72 ตร.ว. ที่กว้าง 24 ม. ที่ลึก 12 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 224ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 224 ตร.ม.
72 ตร.ว. ที่กว้าง 24 ม. ที่ลึก 12 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 205ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 205 ตร.ม.
68 ตร.ว. ที่กว้าง 23.5 ม. ที่ลึก 11.5 ม.
แบบบ้านสองชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 199ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 199 ตร.ม.
61 ตร.ว. ที่กว้าง 22 ม. ที่ลึก 11 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 190ตร.ม.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ชั้น 190 ตร.ม.
59 ตร.ว. ที่กว้าง 22.5 ม. ที่ลึก 10.5 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 178ตร.ม.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ชั้น 178 ตร.ม.
56 ตร.ว. ที่กว้าง 21.5 ม. ที่ลึก 10.5 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 3ห้องน้ำ 293ตร.ม.
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 293 ตร.ม.
91 ตร.ว. ที่กว้าง 28 ม. ที่ลึก 13 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 283ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 283 ตร.ม.
89 ตร.ว. ที่กว้าง 28.5 ม. ที่ลึก 12.5 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 275ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 275 ตร.ม.
86 ตร.ว. ที่กว้าง 28.5 ม. ที่ลึก 12 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 267ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 267 ตร.ม.
80 ตร.ว. ที่กว้าง 25.5 ม. ที่ลึก 12.5 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 252ตร.ม.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ชั้น 252 ตร.ม.
78 ตร.ว. ที่กว้าง 25 ม. ที่ลึก 12.5 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 245ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 245 ตร.ม.
77 ตร.ว. ที่กว้าง 24.5 ม. ที่ลึก 12.5 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 3ห้องน้ำ 318ตร.ม.
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 318 ตร.ม.
96 ตร.ว. ที่กว้าง 28.5 ม. ที่ลึก 13.5 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 900ตร.ม.
5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ชั้น 900 ตร.ม.
0 ตร.ว. ที่กว้าง 0 ม. ที่ลึก 0 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 270ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 270 ตร.ม.
94 ตร.ว. ที่กว้าง 17 ม. ที่ลึก 22 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 240ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 240 ตร.ม.
89 ตร.ว. ที่กว้าง 17 ม. ที่ลึก 21 ม.
แบบบ้านสองชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 175ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 175 ตร.ม.
52 ตร.ว. ที่กว้าง 16 ม. ที่ลึก 13 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 300ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 300 ตร.ม.
90 ตร.ว. ที่กว้าง 19 ม. ที่ลึก 19 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 340ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 340 ตร.ม.
127 ตร.ว. ที่กว้าง 22 ม. ที่ลึก 23 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 490ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 490 ตร.ม.
156 ตร.ว. ที่กว้าง 25 ม. ที่ลึก 25 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 500ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 500 ตร.ม.
156 ตร.ว. ที่กว้าง 25 ม. ที่ลึก 25 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 525ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 525 ตร.ม.
156 ตร.ว. ที่กว้าง 25 ม. ที่ลึก 25 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 460ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 460 ตร.ม.
128 ตร.ว. ที่กว้าง 30 ม. ที่ลึก 17 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 600ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 600 ตร.ม.
156 ตร.ว. ที่กว้าง 25 ม. ที่ลึก 25 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 189ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 189 ตร.ม.
68 ตร.ว. ที่กว้าง 12 ม. ที่ลึก 22.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 178ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 178 ตร.ม.
69 ตร.ว. ที่กว้าง 15 ม. ที่ลึก 18.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 171ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 171 ตร.ม.
62 ตร.ว. ที่กว้าง 11 ม. ที่ลึก 22.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 301ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 301 ตร.ม.
77 ตร.ว. ที่กว้าง 17.50 ม. ที่ลึก 17.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 300ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 300 ตร.ม.
77 ตร.ว. ที่กว้าง 17.50 ม. ที่ลึก 17.50 ม.

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) เริ่มธุรกิจด้านงานขนาดเล็ก ประเภทงานบู๊ธนิทรรศการและตกแต่ง SHOP ลักษณะงานของผู้ต่อตั้งมืออาชีพ สถาปนิกมาก่อน ได้ขยายรับแต่งภายใน อากคาร บ้านพักอาศัย สำนักงาน ต่อมาปี 2547 เริ่มขยายงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านจนครบวงจร และรับออกแบบบ้านทุกสไตล์ ขายแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมบริการรับสร้างบ้าน ข้อมูลบ้าน แบบบ้าน 2017 แบบบ้านใหม่

Architect-BKK ™

Copyright ©2551-2563 Architect-BKK™ Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

ติดต่อออกแบบบ้าน

ออกแบบออนไลน์ | แบบบ้านทั้งหมด | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านโมเดิร์น | รับสร้างบ้าน

สำนักงาน: 02-5092324 | มือถือ: 094-4950293, 082-5514990