แบบบ้านสองชั้น แบบบ้าน 2 ชั้น

แบบบ้านสองชั้น แบบบ้าน 2 ชั้น แบบบ้านทุกแบบมีทุกระบบ แบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบประปา แบบรั้ว(หากลูกค้าต้องการ) ทั้งหมด 7 ชุด ลูกค้าสามารถนำไปให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ ถ้าต้องการให้ทางบริษัทก่อสร้างด้วยยินดีครับ แต่ขออภัยที่ต้องรับก่อสร้างได้เฉพาะในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนก่อสร้างต่างจังหวัดซื้อแบบไปก่อสร้างได้เลย พร้อมขออนุญาตก่อสร้างให้ครับ ข้อมูลรับสร้างบ้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ideaican.com ซื้อแบบบ้าน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-509-2324 บริการทุกวัน 8:30-17:30

แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 740ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 740 ตร.ม.
240 ตร.ว. ที่กว้าง 40 ม. ที่ลึก 24 ม.
แบบบ้านสองชั้น 6ห้องนอน 6ห้องน้ำ 1,030ตร.ม.
6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ชั้น 1,030 ตร.ม.
225 ตร.ว. ที่กว้าง 29 ม. ที่ลึก 31 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 492ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 492 ตร.ม.
189 ตร.ว. ที่กว้าง 27 ม. ที่ลึก 28 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 533ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 533 ตร.ม.
223 ตร.ว. ที่กว้าง 33 ม. ที่ลึก 27 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 681ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 681 ตร.ม.
279 ตร.ว. ที่กว้าง 36 ม. ที่ลึก 31 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 833ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 833 ตร.ม.
389 ตร.ว. ที่กว้าง 42 ม. ที่ลึก 37 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 7ห้องน้ำ 845ตร.ม.
5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ 2 ชั้น 845 ตร.ม.
256 ตร.ว. ที่กว้าง 32 ม. ที่ลึก 32 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 900ตร.ม.
5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ชั้น 900 ตร.ม.
225 ตร.ว. ที่กว้าง 30 ม. ที่ลึก 30 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 1,009ตร.ม.
5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ชั้น 1,009 ตร.ม.
396 ตร.ว. ที่กว้าง 44 ม. ที่ลึก 36 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 7ห้องน้ำ 1,373ตร.ม.
5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ 2 ชั้น 1,373 ตร.ม.
463 ตร.ว. ที่กว้าง 50 ม. ที่ลึก 37 ม.
แบบบ้านสองชั้น 6ห้องนอน 9ห้องน้ำ 1,427ตร.ม.
6 ห้องนอน 9 ห้องน้ำ 2 ชั้น 1,427 ตร.ม.
400 ตร.ว. ที่กว้าง 40 ม. ที่ลึก 40 ม.
แบบบ้านสองชั้น 7ห้องนอน 9ห้องน้ำ 1,740ตร.ม.
7 ห้องนอน 9 ห้องน้ำ 2 ชั้น 1,740 ตร.ม.
591 ตร.ว. ที่กว้าง 55 ม. ที่ลึก 43 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 9ห้องน้ำ 1,752ตร.ม.
5 ห้องนอน 9 ห้องน้ำ 2 ชั้น 1,752 ตร.ม.
625 ตร.ว. ที่กว้าง 50 ม. ที่ลึก 50 ม.
แบบบ้านสองชั้น ห้องนอน ห้องน้ำ ตร.ม.
ห้องนอน ห้องน้ำ 2 ชั้น ตร.ม.
0 ตร.ว. ที่กว้าง ม. ที่ลึก ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 240ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 240 ตร.ม.
68 ตร.ว. ที่กว้าง 16.00 ม. ที่ลึก 17.00 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 200ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 200 ตร.ม.
86 ตร.ว. ที่กว้าง 18.50 ม. ที่ลึก 18.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 232ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 232 ตร.ม.
144 ตร.ว. ที่กว้าง 24.00 ม. ที่ลึก 24.00 ม.
แบบบ้านสองชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 151ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 151 ตร.ม.
62 ตร.ว. ที่กว้าง 14.50 ม. ที่ลึก 17.00 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 350ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 350 ตร.ม.
95 ตร.ว. ที่กว้าง 20 ม. ที่ลึก 19 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 365ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 365 ตร.ม.
114 ตร.ว. ที่กว้าง 19 ม. ที่ลึก 24 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 385ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 385 ตร.ม.
100 ตร.ว. ที่กว้าง 21 ม. ที่ลึก 19 ม.
แบบบ้านสองชั้น 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ 273ตร.ม.
2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 273 ตร.ม.
138 ตร.ว. ที่กว้าง 23.00 ม. ที่ลึก 24.00 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 558ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 558 ตร.ม.
146 ตร.ว. ที่กว้าง 22.50 ม. ที่ลึก 26.00 ม.
แบบบ้านสองชั้น 3ห้องนอน 4ห้องน้ำ 290ตร.ม.
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 290 ตร.ม.
144 ตร.ว. ที่กว้าง 24.00 ม. ที่ลึก 24.00 ม.
แบบบ้านสองชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 237ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 237 ตร.ม.
61 ตร.ว. ที่กว้าง 14.00 ม. ที่ลึก 17.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 434ตร.ม.
5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ชั้น 434 ตร.ม.
207 ตร.ว. ที่กว้าง 29.50 ม. ที่ลึก 28 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 355ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 355 ตร.ม.
94 ตร.ว. ที่กว้าง 21.50 ม. ที่ลึก 17.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 318ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้น 318 ตร.ม.
92 ตร.ว. ที่กว้าง 17.50 ม. ที่ลึก 21.00 ม.
แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 305ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ชั้น 305 ตร.ม.
81 ตร.ว. ที่กว้าง 18.50 ม. ที่ลึก 17.50 ม.
แบบบ้านสองชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 284ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ชั้น 284 ตร.ม.
85 ตร.ว. ที่กว้าง 17.50 ม. ที่ลึก 19.50 ม.

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) เริ่มธุรกิจด้านงานขนาดเล็ก ประเภทงานบู๊ธนิทรรศการและตกแต่ง SHOP ลักษณะงานของผู้ต่อตั้งมืออาชีพ สถาปนิกมาก่อน ได้ขยายรับแต่งภายใน อากคาร บ้านพักอาศัย สำนักงาน ต่อมาปี 2547 เริ่มขยายงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านจนครบวงจร และรับออกแบบบ้านทุกสไตล์ ขายแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมบริการรับสร้างบ้าน ข้อมูลบ้าน แบบบ้าน 2017 แบบบ้านใหม่

Architect-BKK ™

Copyright ©2551-2563 Architect-BKK™ Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230