แบบบ้าน แบบสำเร็จรูป แบบบ้านสองชั้น

เว็บไซต์แบบบ้าน Architect-BKK.com เป็นเว็บบริการทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม กระทู้ถาม-ตอบเชิงวิชาการ ค้นหาข้อมูลด้านก่อสร้าง พบกับสถาปนิก วิศวกรรม มัณฑนากร ช่างเทคนิค และผู้ประกอบการในแบบต่างๆ พร้อมมีแบบบ้านพักอาศัย อาคารบริการ เป็นแบบบ้านสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ หลากหลายลักษณะ พื้นที่ก่อสร้างครอบคลุมความต้องการทั่วประเทศ สามารนำไปก่อสร้างได้โดยรับรองแบบ ตามหลักวิชาชีพ ควบคุมทุกฉบับเราจะพัฒนาการสร้างแบบบ้านไว้รองรับอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 1000 แบบแปลน

แบบบ้านใหม่ ล่าสุด

แบบบ้านใหม่ ส่วนด้านล้างนี้จะแสดงแบบบ้านที่ถูกออกแบบล่าสุด และเป็นแบบที่ได้มีการอัพเดทใหม่ ทีมงานพัฒนาแบบบ้านอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบบ้านสำเร็จรูปและออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการออกแบบใหม่

แบบบ้านยอดนิยม

MO-H1-24001.06
72,000บาท

แบบบ้าน Modern Style
1 ชั้น 3 ห้องนอน

52,962 ครั้ง

BB-H2-30001.06
90,000บาท

แบบบ้าน Modern Style
2 ชั้น 4 ห้องนอน

30,591 ครั้ง

MO-H2-35001.04
105,000บาท

แบบบ้าน Modern Style
2 ชั้น 3 ห้องนอน

35,890 ครั้ง

RE-H2-505.C
98,100บาท

แบบบ้าน Modern Style
2 ชั้น 4 ห้องนอน

26,434 ครั้ง

BB-H2-25001.06
75,000บาท

แบบบ้าน Modern Style
2 ชั้น 3 ห้องนอน

24,561 ครั้ง

RE-H2-505.04
151,500บาท

แบบบ้าน Tropical Style
2 ชั้น 4 ห้องนอน

27,712 ครั้ง

แบบบ้านสามชั้น

TR-H3-607.06
แบบบ้านสามชั้น Tropical
5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 630 ตร.ม.

TR-H3-61601.04
แบบบ้านสามชั้น Tropical
8 ห้องนอน 10 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 616 ตร.ม.

MO-H3-1550
แบบบ้านสามชั้น Modern
5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 1350 ตร.ม.

MO-H2-24301.03
แบบบ้านสามชั้น Modern
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 243 ตร.ม.

LU-H3-1001.04
แบบบ้านสามชั้น Luxury
7 ห้องนอน 11 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 1494 ตร.ม.

MO-H3-251.01
แบบบ้านสามชั้น Modern
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 251 ตร.ม.

MO-H3-260.01
แบบบ้านสามชั้น Modern
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 260 ตร.ม.

MO-H3-107701.02
แบบบ้านสามชั้น Modern
9 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 1077 ตร.ม.

TR-H3-601
แบบบ้านสามชั้น Tropical
7 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 618.0 ตร.ม.

TR-H3-603
แบบบ้านสามชั้น Tropical
5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 451 ตร.ม.

TR-H3-605
แบบบ้านสามชั้น Tropical
5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 605 ตร.ม.

TR-H3-604
แบบบ้านสามชั้น Tropical
8 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 451 ตร.ม.

แบบบ้านสองชั้น

RE-H2-505.200
แบบบ้านสองชั้น resort
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.

RE-H2-505.230
แบบบ้านสองชั้น resort
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 230 ตร.ม.

MO-H2-505.320
แบบบ้านสองชั้น resort
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 320 ตร.ม.

RE-H2-505.420
แบบบ้านสองชั้น resort
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 420 ตร.ม.

TR-H2-550
แบบบ้านสองชั้น tropical
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 550 ตร.ม.

MO-H2-35001.04
แบบบ้านสองชั้น Modern
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 350 ตร.ม.

MO-H2-50201.03
แบบบ้านสองชั้น Modern
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม.

RE-H2-503
แบบบ้านสองชั้น Tropical
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 431 ตร.ม.

TR-H2-263.01
แบบบ้านสองชั้น Tropical
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 263 ตร.ม.

BB-H2-30001.06
แบบบ้านสองชั้น Modern
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม.

MO-H2-301
แบบบ้านสองชั้น Modern
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 430 ตร.ม.

MO-H2-28602.03
แบบบ้านสองชั้น Modern
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 286 ตร.ม.

แบบบ้านชั้นเดียว

RE-H1-505-180
แบบบ้านชั้นเดียว resort
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.ม.

MO-H1-112.01
แบบบ้านชั้นเดียว Modern
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม.

MO-H1-24001.06
แบบบ้านชั้นเดียว Modern
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 240 ตร.ม.

TR-H1-183.03
แบบบ้านชั้นเดียว Tropical
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย 183 ตร.ม.

Copyright ©2551-2558 Architect BKK Limited. All rights reserved Architect-BKK ™
บริษัทรับออกแบบบ้าน | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านสามชั้น | รับสร้างบ้าน