รับออกแบบบ้าน

แบบบ้านสามชั้น ดูทั้งหมด

แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสามชั้น resort style, RE-H3-50201.04

RE-H3-50201.04


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, MO-H3-29601.10

MO-H3-29601.10


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, MO-H3-21901.10

MO-H3-21901.10


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, MO-H3-36701.10

MO-H3-36701.10


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, MO-H3-28501.10

MO-H3-28501.10


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, MO-H3-107701.02

MO-H3-107701.02


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน luxury home style, แบบบ้านสามชั้น luxury home style, LU-H3-1001.04

LU-H3-1001.04


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, MO-H3-1550

MO-H3-1550


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, BB-H3-35001.06

BB-H3-35001.06


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, BB-H3-40001.06

BB-H3-40001.06


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-607.06

TR-H3-607.06


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-61601.04

TR-H3-61601.04


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, MO-H3-251.01

MO-H3-251.01


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, MO-H3-260.01

MO-H3-260.01


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-601

TR-H3-601


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-603

TR-H3-603


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-605

TR-H3-605


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-604

TR-H3-604


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-602

TR-H3-602


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-501

TR-H3-501


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-228

TR-H3-228


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, MO-H3-37601.03

MO-H3-37601.03


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-34301.03

TR-H3-34301.03


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-34101.04

TR-H3-34101.04


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-60601.04

TR-H3-60601.04


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, MO-H3-65401.04

MO-H3-65401.04


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, MO-H3-33901.04

MO-H3-33901.04


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-60501.04

TR-H3-60501.04


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสามชั้น tropical style, TR-H3-32201.04

TR-H3-32201.04


แบบบ้านสามชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสามชั้น modern style, MO-H3-15501.04

MO-H3-15501.04


แบบบ้านสองชั้น ดูทั้งหมด

แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน country style, แบบบ้านสองชั้น country style, TR-H2-22701.10

TR-H2-22701.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-505.263

RE-H2-505.263


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-16801.10

TR-H2-16801.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-505.350(2018)

RE-H2-505.350(2018)


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-505.365(2018)

RE-H2-505.365(2018)


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-505.385(2018)

RE-H2-505.385(2018)


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน thai modern style, แบบบ้านสองชั้น thai modern style, TM-H2-29801.10

TM-H2-29801.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-504

RE-H2-504


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, SS-H2-29001.11

SS-H2-29001.11


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน mediterranean style, แบบบ้านสองชั้น mediterranean style, ME-H2-23701.10

ME-H2-23701.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน mediterranean style, แบบบ้านสองชั้น mediterranean style, ME-H2-43401.10

ME-H2-43401.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน mediterranean style, แบบบ้านสองชั้น mediterranean style, ME-H2-35501.10

ME-H2-35501.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน mediterranean style, แบบบ้านสองชั้น mediterranean style, ME-H2-31801.10

ME-H2-31801.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน mediterranean style, แบบบ้านสองชั้น mediterranean style, ME-H2-30501.10

ME-H2-30501.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน mediterranean style, แบบบ้านสองชั้น mediterranean style, ME-H2-28401.10

ME-H2-28401.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน mediterranean style, แบบบ้านสองชั้น mediterranean style, ME-H2-28101.10

ME-H2-28101.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน mediterranean style, แบบบ้านสองชั้น mediterranean style, ME-H2-24001.10

ME-H2-24001.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, MO-H2-29401.10

MO-H2-29401.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, MO-H2-21801.10

MO-H2-21801.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, MO-H2-27101.10

MO-H2-27101.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, MO-H2-23401.10

MO-H2-23401.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, MO-H2-19102.10

MO-H2-19102.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, MO-H2-19101.10

MO-H2-19101.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, MO-H2-17101.10

MO-H2-17101.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน country style, แบบบ้านสองชั้น country style, CO-H2-26001.10

CO-H2-26001.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, MO-H2-27001.10

MO-H2-27001.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-201.185

TR-H2-201.185


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-201.180

TR-H2-201.180


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-201.130

TR-H2-201.130


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, MO-H2-27601

MO-H2-27601


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, MO-H2-19701.10

MO-H2-19701.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-39801.10

TR-H2-39801.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-36101.10

TR-H2-36101.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-31501.10

TR-H2-31501.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-25001.10

TR-H2-25001.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-24001.10

TR-H2-24001.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-22501.10

TR-H2-22501.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-19001.10

TR-H2-19001.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-17003.10

TR-H2-17003.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน thai modern style, แบบบ้านสองชั้น thai modern style, TM-H2-37701.10

TM-H2-37701.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-21801.10

TR-H2-21801.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-20601.10

TR-H2-20601.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-20001.10

TR-H2-20001.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-17002.10

TR-H2-17002.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-28101.10

TR-H2-28101.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-27901.10

TR-H2-27901.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-26401.10

TR-H2-26401.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-26001.10

TR-H2-26001.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, MO-H2-19801.10

MO-H2-19801.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, MO-H2-17401.10

MO-H2-17401.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-17001.10

TR-H2-17001.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-15001.10

TR-H2-15001.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-505.440

RE-H2-505.440


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-505.331

RE-H2-505.331


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-505.366

RE-H2-505.366


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-505.258

RE-H2-505.258


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-505.226

RE-H2-505.226


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน contemporary style, แบบบ้านสองชั้น contemporary style, CO-H2-32701.10

CO-H2-32701.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-501.220

RE-H2-501.220


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-501.370

RE-H2-501.370


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-501.420

RE-H2-501.420


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-501.150

RE-H2-501.150


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-501.175

RE-H2-501.175


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-501.53003.10

RE-H2-501.53003.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-501.53002.10

RE-H2-501.53002.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-501.53004.10

RE-H2-501.53004.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-501.53001.10

RE-H2-501.53001.10


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, FF-H2-23101.09

FF-H2-23101.09


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-505.330

RE-H2-505.330


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านสองชั้น resort style, RE-H2-505.670

RE-H2-505.670


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, BB-H2-660.530

BB-H2-660.530


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, BB-H2-660.395

BB-H2-660.395


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, BB-H2-660.525

BB-H2-660.525


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, BB-H2-450.290.07

BB-H2-450.290.07


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านสองชั้น tropical style, TR-H2-314.04

TR-H2-314.04


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, RE-H2-505.C

RE-H2-505.C


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, BB-H2-45001.06

BB-H2-45001.06


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, FF-H2-18701.09

FF-H2-18701.09


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, BB-H2-25001.06

BB-H2-25001.06


แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านสองชั้น modern style, BB-H2-15001.06

BB-H2-15001.06


แบบบ้านชั้นเดียว ดูทั้งหมด

แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านชั้นเดียว resort style, RE-H1-505.160

RE-H1-505.160


แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้าน resort style, แบบบ้านชั้นเดียว resort style, RE-H1-505-180

RE-H1-505-180


แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านชั้นเดียว modern style, MO-H1-112.01

MO-H1-112.01


แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านชั้นเดียว modern style, MO-H1-24001.06

MO-H1-24001.06


แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้าน tropical style, แบบบ้านชั้นเดียว tropical style, TR-H1-183.03

TR-H1-183.03


แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านชั้นเดียว modern style, FF-H1-18201.09

FF-H1-18201.09


แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านชั้นเดียว modern style, FF-H1-18001.09

FF-H1-18001.09


แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านชั้นเดียว modern style, FF-H1-17101.09

FF-H1-17101.09


แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้าน modern style, แบบบ้านชั้นเดียว modern style, FF-H1-17301.09

FF-H1-17301.09


ผลงานออกแบบ Portfolios

Architecture Portfolios ผลงานออกแบบบ้าน แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น รับออกแบบบ้าน บ้านพักอาศัย, แบบบ้าน Modern Tropical บริษัทรับออกแบบบ้าน ไอเดียไอแคน
รวมผลงานแบบบ้าน ที่ผ่านมา สำหรับแบบบ้านออกแบบพิเศษ ทั้งแบบบ้านที่รับสร้างบ้านให้ลูกค้า

ติดต่อออกแบบบ้าน
: 02-5092324 (สำนักงาน)
: 094-4950293 (คุณสุจิรา)
: 082-5514990 (คุณสิริพร)

ผลงานออกแบบ ดูทั้งหมด


คุณอำพน 2019-06-24


คุณอภิเชษฐ์ 2019-06-23


คุณบอย 2019-06-19


MYANMAR CP LIVESTOCK 2019-05-07


MYANMAR CP LIVESTOCK 2019-05-07


คุณประไพรพร 2019-01-21


คุณหมอ 2019-01-11


คุณเบส คุณวา 2018-12-13


คุณโหน่ง 2018-12-13