• สถิติทั่วไป

  แบบบ้านใหม่
  แบบบ้านชั้นเดียว
  แบบบ้านสองชั้น
  แบบบ้านสามชั้น
  สมาชิกทั้งหมด
  ผู้ชมทั่วไป
  ผู้ชมสมาชิก   

  แบบบ้าน 2 ชั้น

  แบบบ้าน 3 ชั้นขึ้นไป

  

  แบบบ้าน แบบสำเร็จรูป แบบบ้านสองชั้น

  เว็บไซต์แบบบ้าน Architect-BKK.com เป็นเว็บบริการทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม กระทู้ถาม-ตอบเชิงวิชาการ ค้นหาข้อมูลด้านก่อสร้าง พบกับสถาปนิก วิศวกรรม มัณฑนากร ช่างเทคนิค และผู้ประกอบการในแบบต่างๆ พร้อมมีแบบบ้านพักอาศัย อาคารบริการ เป็นแบบบ้านสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ หลากหลายลักษณะ พื้นที่ก่อสร้างครอบคลุมความต้องการทั่วประเทศ สามารนำไปก่อสร้างได้โดยรับรองแบบ ตามหลักวิชาชีพ ควบคุมทุกฉบับเราจะพัฒนาการสร้างแบบบ้านไว้รองรับอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 1000 แบบแปลน

  แบบบ้านใหม่ ล่าสุด

  แบบบ้านใหม่ ส่วนด้านล้างนี้จะแสดงแบบบ้านที่ถูกออกแบบล่าสุด และเป็นแบบที่ได้มีการอัพเดทใหม่ ทีมงานพัฒนาแบบบ้านอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบบ้านสำเร็จรูปและออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการออกแบบใหม่

  แบบบ้านยอดนิยม

 • แบบบ้าน Modern Style 1 ชั้น 3 ห้องนอน
  รหัส MO-H1-24001.06 เข้าดู 31,411 ครั้ง
 • แบบบ้าน Modern Style 2 ชั้น 4 ห้องนอน
  รหัส BB-H2-30001.06 เข้าดู 22,089 ครั้ง
 • แบบบ้าน Modern Style 2 ชั้น 4 ห้องนอน
  รหัส RE-H2-505.C เข้าดู 19,218 ครั้ง
 • แบบบ้าน Modern Style 2 ชั้น 3 ห้องนอน
  รหัส MO-H2-35001.04 เข้าดู 24,818 ครั้ง
 • แบบบ้าน Modern Style 2 ชั้น 3 ห้องนอน
  รหัส BB-H2-25001.06 เข้าดู 17,298 ครั้ง
 • แบบบ้าน Tropical Style 2 ชั้น 4 ห้องนอน
  รหัส RE-H2-505.04 เข้าดู 20,532 ครั้ง
 • แบบบ้านสามชั้น

  แบบบ้านสามชั้น Tropical
  แบบบ้านสามชั้น Tropical
  5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 630 ตร.ม.
  TR-H3-607.06
  แบบบ้านสามชั้น Tropical
  แบบบ้านสามชั้น Tropical
  8 ห้องนอน 10 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 616 ตร.ม.
  TR-H3-61601.04
  แบบบ้านสามชั้น Modern
  แบบบ้านสามชั้น Modern
  5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 1350 ตร.ม.
  MO-H3-1550
  แบบบ้านสามชั้น Modern
  แบบบ้านสามชั้น Modern
  3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 243 ตร.ม.
  MO-H2-24301.03
  แบบบ้านสามชั้น Luxury
  แบบบ้านสามชั้น Luxury
  7 ห้องนอน 11 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 1494 ตร.ม.
  LU-H3-1001.04
  แบบบ้านสามชั้น Modern
  แบบบ้านสามชั้น Modern
  4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 251 ตร.ม.
  MO-H3-251.01
  แบบบ้านสามชั้น Modern
  แบบบ้านสามชั้น Modern
  4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 260 ตร.ม.
  MO-H3-260.01
  แบบบ้านสามชั้น Modern
  แบบบ้านสามชั้น Modern
  9 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 1077 ตร.ม.
  MO-H3-107701.02
  แบบบ้านสามชั้น Tropical
  แบบบ้านสามชั้น Tropical
  7 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 618.0 ตร.ม.
  TR-H3-601
  แบบบ้านสามชั้น Tropical
  แบบบ้านสามชั้น Tropical
  5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 451 ตร.ม.
  TR-H3-603
  แบบบ้านสามชั้น Tropical
  แบบบ้านสามชั้น Tropical
  5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 605 ตร.ม.
  TR-H3-605
  แบบบ้านสามชั้น Tropical
  แบบบ้านสามชั้น Tropical
  8 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 451 ตร.ม.
  TR-H3-604

  แบบบ้านสองชั้น

  แบบบ้านสองชั้น tropical
  แบบบ้านสองชั้น tropical
  4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 550 ตร.ม.
  TR-H2-550
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 350 ตร.ม.
  MO-H2-35001.04
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม.
  MO-H2-50201.03
  แบบบ้านสองชั้น Tropical
  แบบบ้านสองชั้น Tropical
  4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 431 ตร.ม.
  RE-H2-503
  แบบบ้านสองชั้น Tropical
  แบบบ้านสองชั้น Tropical
  4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 263 ตร.ม.
  TR-H2-263.01
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 260 ตร.ม.
  BB-H2-30001.06
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 430 ตร.ม.
  MO-H2-301
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 286 ตร.ม.
  MO-H2-28602.03
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 327 ตร.ม.
  RE-H2-505.C
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 640 ตร.ม.
  MO-H2-502
  แบบบ้านสองชั้น Tropical
  แบบบ้านสองชั้น Tropical
  4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 505 ตร.ม.
  RE-H2-505.04
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  แบบบ้านสองชั้น Modern
  2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 185.75 ตร.ม.
  MO-H2-185.75

  แบบบ้านชั้นเดียว

  แบบบ้านชั้นเดียว Modern
  แบบบ้านชั้นเดียว Modern
  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม.
  MO-H1-112.01
  แบบบ้านชั้นเดียว Modern
  แบบบ้านชั้นเดียว Modern
  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 240 ตร.ม.
  MO-H1-24001.06
  แบบบ้านชั้นเดียว Tropical
  แบบบ้านชั้นเดียว Tropical
  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  พื้นที่ใช้สอย 183 ตร.ม.
  TR-H1-183.03
  ผลงานออกแบบพิเศษล่าสุด
  ขอไม่เปิดเผยชื่อ
  คุณอรรถชัย หล่อกิตติวงศ์
  คุณพงศ์เทพ คุปต์ถาวรฤกษ์
  คุณธรรมชาติ ศิริวัฒนกุล
  คุณมงคล ไตรสวัสดิ์วงศ์
  คุณดิเรก ศรีเชวงทรัพย์
  ยุทธนา แต่ปางทอง
  ศิวัช รัตนประเสริฐ
  บ้านคุณรมณีย์ สุทธิพันธ์
  คุณศุชญา พงศ์พฤกษา
  คุณธิเบศร์ จันทวงศ์
  คุณพรินธร กีรติยุทธ
  น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา
  พ.ต.อ.สมชาย เกียติรสุวรรณ
  ผลงานทั้งหมด